KULT arrangement i Grand

Torsdag d. 21 september var der KULT-dag, og udover det store arrangement på Nørre, var en del af KULT rykket ind i Grand teateret i København, hvor elever fra de mere naturfaglige linjer kunne bruge dagen i tæt kontakt med den kunstneriske side af videnskaben.

Dagen i Grand bestod af forskellige korte oplæg, samt visningen af to forskellige dokumentarfilm; Genetic me og Når du kigger væk. Arrangementet var til dels organiseret af Jeppe Carstensen, som til hverdag beskæftiger sig med at finde film til CPH:DOX indenfor kategorien videnskab og teknologi.

Når skolen tager en beslutning som at gå ind og dedikere en hel skoledag til de kunstneriske fag, kan det hurtigt få eleverne til at stille spørgsmålstegn ved, hvordan det kunstneriske kan have en så høj relevans, at det kan trumfe en hel dag af undervisningen.

Stinne Bo Schmidt, KULT-koordinator på Nørre, kommenterer, at ”KULT-arrangementerne er vigtige og relevante, fordi det er en anden måde at lære på. Arrangementet i Grand var en måde at opleve, hvordan man kan formidle naturvidenskab på en kunstnerisk måde.” Stinne mener, at det er en del af skolens opgave at ”vise at man også kan arbejde med naturvidenskab ud fra andre tilgange til stoffet end fx naturvidenskabelige artikler.” og ”at der er mange forskellige tilgange til viden og fag”.

Jeppe Carstensen tilføjer, at det for ham også drejer sig om at ”vise, at en dokumentarfilm kan gå ind og styrke de naturfaglige fag”. ” Det er vigtigt at forstå det formidlingsaspekt, man kan finde i en dokumentar, specielt i forhold til videnskaben. Dokumentarfilm kan gå ind og formidle nogle ting som ikke ville kunne blive forstået i helt samme grad, havde det ikke været for billederne.”

KULT arrangementerne er selvfølgelig aldrig bare lavet for sjov, og de hårdtarbejdende mennesker bag det har selvfølgelig gjort sig nogle forhåbninger for, hvad vi elever skal få ud af det.

Jeppe Carstensens håb for KULT’s Grand arrangement er, at ”eleverne i forhold til deres skolegang, kan få nogle nye perspektiver som de kan bruge i det daglige”. Jeppe håber også, at arrangementet kan ”give en ny forståelse af, hvordan teknologien kan hjælpe til at forstå og forklare naturfaglige begreber, og måske endda etablere nogle nye interesser.”

Stinne Bo Schmidt’s håb med dagen er ”at eleverne først og fremmest får en rigtig god oplevelse med kunsten og samtidig erfarer, hvordan kunsten kan give os nye veje til at opleve verdenen.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.